Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/69/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-11-20 12:25:00
×
2014-12-10 10:30:00
2014-12-10 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2014-11-17 14:19:00
×
2014-12-10 10:30:00
2014-12-10 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2014-11-03 10:19:00
×
2014-12-10 10:30:00
2014-12-10 11:00:00
siwz.
2014-11-03 10:18:00
×
2014-12-10 10:30:00
2014-12-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/69/iw/142014-11-032014-12-10 11:00:00 × dostawa mleka i przetwor??w mleczarskich dla garnizonu toru?? i inowroc??aw.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy