Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/69/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-11-17 09:47:00
×
2016-06-15 10:30:00
2016-06-15 11:00:00
JEDZ P69
2016-11-17 09:45:00
×
2016-06-15 10:30:00
2016-06-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2016-11-09 13:54:00
×
2016-06-15 10:30:00
2016-06-15 11:00:00
opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz
2016-11-09 13:53:00
×
2016-06-15 10:30:00
2016-06-15 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-11-09 13:53:00
×
2016-06-15 10:30:00
2016-06-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/69/iw/162016-11-092016-06-15 11:00:00 × dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy