Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/70/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-23 10:09:00
Tak
2012-11-29 10:00:00
2012-11-29 10:30:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-11-23 09:57:00
Tak
2012-11-29 10:00:00
2012-11-29 10:30:00
odpowiedz na pytania
2012-11-23 09:56:00
Tak
2012-11-29 10:00:00
2012-11-29 10:30:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-11-16 09:55:00
×
2012-11-26 10:30:00
2012-11-26 11:00:00
siwz
2012-11-16 09:53:00
Tak
2012-11-26 10:30:00
2012-11-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/70/iw/122012-11-16
2012-11-29 10:30:00
Tak
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH (NIEREGENEROWANYCH), TONER??W I TUSZY DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH ORAZ INNYCH MATERIA???W BARWI?CYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy