Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/70/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-03 10:26:00
×
2013-10-08 10:30:00
2013-10-08 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 1 do SIWZ
2013-09-24 14:05:00
×
2013-10-08 10:30:00
2013-10-08 11:00:00
siwz
2013-09-24 14:04:00
×
2013-10-08 10:30:00
2013-10-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/70/iw/132013-09-242013-10-08 11:00:00 × dostawa przyrz?d??w pomiarowych i wyposa??enia warsztatowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy