Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/70/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-10 14:08:00
×
2015-11-17 11:30:00
2015-11-17 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t sobieskiego 36
2015-11-10 14:08:00
×
2015-11-17 11:30:00
2015-11-17 12:00:00
przedmiar rob??t sobieskiego 36
2015-11-10 14:07:00
Tak
2015-11-17 11:30:00
2015-11-17 12:00:00
uwaga! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2015-11-10 14:06:00
Tak
2015-11-17 11:30:00
2015-11-17 12:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-10-28 12:54:00
×
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t ok??lna 37
2015-10-28 12:54:00
×
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
przedmiar rob??t podg??rska 4
2015-10-28 12:54:00
×
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
przedmiar rob??t ok??lna 37
2015-10-28 12:53:00
×
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-10-28 12:53:00
×
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Podg??rska4
2015-10-28 12:52:00
Tak
2015-11-13 10:30:00
2015-11-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/70/iw/152015-10-28
2015-11-17 12:00:00
Tak
Remont nawierzchni dr??g na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podg??rskiej 4 oraz przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy