Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/72/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-26 13:30:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
Modyfikacja SIWZ nr2
2012-12-04 15:02:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-11-29 09:26:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-11-29 09:25:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
modyfikacja og??oszenia o zam??wieniu
2012-11-28 10:34:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-11-28 10:30:00
×
2012-12-10 10:30:00
2012-12-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/72/iw/122012-11-282012-12-10 11:00:00 × ??WIADCZENIE US?UG W ZAKRESIE OCHRONY OS??B I MIENIA REALIZOWANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH PRZEZ SUFOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy