Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/73/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-23 14:58:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
odpowied?? nr 2
2015-11-23 14:56:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
ODPOWIED? NR 2
2015-11-23 14:54:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
ODPOWIED? NR 2
2015-11-19 10:57:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2015-11-12 09:47:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-11-06 14:56:00
×
2015-12-18 10:30:00
2015-12-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/73/iw/152015-11-062015-12-18 11:00:00 × dostawa mleka i przetwor??w mleczarskich dla garnizon??w toru?? i inowroc??awwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy