Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/75/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-11-20 11:09:00
×
2014-11-25 10:30:00
2014-11-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2014-11-17 13:54:00
×
2014-11-25 10:30:00
2014-11-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2014-11-17 13:54:00
×
2014-11-25 10:30:00
2014-11-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/75/iw/142014-11-172014-11-25 11:00:00 × dostawa sprz?tu sieciowego, informatycznego oraz akcesori??w do czyszczenia komputer??wwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy