Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/76/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-09-17 12:52:00
×
2013-10-03 10:30:00
2013-10-03 11:00:00
przedmiar rob??t
2013-09-17 12:51:00
×
2013-10-03 10:30:00
2013-10-03 11:00:00
siwz
2013-09-17 12:50:00
×
2013-10-03 10:30:00
2013-10-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/76/iw/132013-09-172013-10-03 11:00:00 × remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. ok??lnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy