Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/77/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-12-20 10:34:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Modyfikacja SIWZ nr 3
2016-12-20 10:33:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
odpowiedzi na pytania 20.12
2016-12-13 11:44:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 2
2016-12-13 11:42:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2016-12-06 13:28:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Zmiany w ogłoszeniu.
2016-12-02 12:37:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2016-12-02 12:33:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu zamówienia
2016-11-25 11:07:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
jedz
2016-11-25 11:06:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-11-25 11:06:00
×
2017-01-04 10:30:00
2017-01-04 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/77/iw/162016-11-252017-01-04 11:00:00 × KONSERWACJA I NAPRAWY DORAŹNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU W INSTYTUCJACH I JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 12 WOG w latach 2017 – 2019.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy