Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/79/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-09-19 13:58:00
×
2013-10-07 10:30:00
2013-10-07 11:00:00
przedmiar rob??t nr 92
2013-09-19 13:55:00
×
2013-10-07 10:30:00
2013-10-07 11:00:00
przedmiar rob??t nr 82
2013-09-19 13:52:00
×
2013-10-07 10:30:00
2013-10-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-09-19 13:52:00
×
2013-10-07 10:30:00
2013-10-07 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/79/iw/132013-09-192013-10-07 11:00:00 × REMONT ZBIORNIK??W PPO??. NR 82 I 92 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4620 W TORUNIU, UL. OK??LNA 37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy