Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/80/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-09-20 14:19:00
×
2013-10-09 10:30:00
2013-10-09 11:00:00
przedmiar rob??t
2013-09-20 14:18:00
×
2013-10-09 10:30:00
2013-10-09 11:00:00
specyfikacja techniczna
2013-09-20 14:17:00
×
2013-10-09 10:30:00
2013-10-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-09-20 14:17:00
×
2013-10-09 10:30:00
2013-10-09 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/80/iw/132013-09-202013-10-09 11:00:00 × REMONT W?Z?A CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO (C.O. I C.W.U) W BUDYNKU WKU PRZY UL. OKR???NEJ 25A WE W?OC?AWKUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy