Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/84/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-11 13:52:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2013-10-11 13:40:00
Tak
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-10-11 13:40:00
×
2013-10-18 10:30:00
2013-10-18 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 1
2013-10-04 08:07:00
×
2013-10-15 10:30:00
2013-10-15 11:00:00
Siwz
2013-10-04 08:06:00
Tak
2013-10-15 10:30:00
2013-10-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/84/iw/132013-10-04
2013-10-18 11:00:00
Tak
zakup i dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowej.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy