Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/86/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-21 11:46:00
×
2013-10-25 10:30:00
2013-10-25 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-10-08 12:23:00
×
2013-10-25 10:30:00
2013-10-25 11:00:00
schematy element??w ogrodzenia
2013-10-08 12:21:00
×
2013-10-25 10:30:00
2013-10-25 11:00:00
siwz
2013-10-08 12:21:00
×
2013-10-25 10:30:00
2013-10-25 11:00:00
przedmiar rob??t
2013-10-08 12:20:00
×
2013-10-25 10:30:00
2013-10-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/86/iw/132013-10-082013-10-25 11:00:00 × REMONT OGRODZENIA ZEWN?TRZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. CH?OPICKIEGO 1-8 ARCHIWUM WOJSKOWE W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy