Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/97/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-10-31 10:29:00
×
2013-11-06 10:30:00
2013-11-06 11:00:00
uniewa??nienie post?powania
2013-10-29 08:16:00
×
2013-11-06 10:30:00
2013-11-06 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-10-28 08:05:00
×
2013-11-06 10:30:00
2013-11-06 11:00:00
siwz
2013-10-28 08:04:00
×
2013-11-06 10:30:00
2013-11-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/97/iw/132013-10-282013-11-06 11:00:00 × DOSTAWA PRZYRZ?D??W POMIAROWYCH I NARZ?DZI WARSZTATOWYCHwięcej ×

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy