Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/97/iw/13/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-11-14 14:51:00
×
2013-11-18 10:00:00
2013-11-18 10:30:00
odpowied?? nr 2 na pytanie
2013-11-14 13:09:00
×
2013-11-18 10:00:00
2013-11-18 10:30:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2013-11-08 11:25:00
×
2013-11-18 10:00:00
2013-11-18 10:30:00
siwz
2013-11-08 11:24:00
×
2013-11-18 10:00:00
2013-11-18 10:30:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/97/iw/13/a2013-11-082013-11-18 10:30:00 × DOSTAWA PRZYRZ?D??W POMIAROWYCH I NARZ?DZI WARSZTATOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy