Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu pw/01/iw/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-08-26 12:36:00
×
2011-08-30 10:30:00
2011-08-30 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2011-08-23 14:50:00
×
2011-08-30 10:30:00
2011-08-30 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2011-08-19 13:55:00
Tak
2011-08-30 10:30:00
2011-08-30 11:00:00
Zmiana terminu otwarcia ofert
2011-08-05 10:56:00
×
2011-08-23 10:30:00
2011-08-23 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-08-05 10:55:00
Tak
2011-08-23 10:30:00
2011-08-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/01/iw/112011-08-05
2011-08-30 11:00:00
Tak
zakup i dostawa narz?dzi i urz?dze?? warsztatowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy