Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu pw/01/iw/11/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-10-11 14:12:00
×
2011-10-18 10:30:00
2011-10-18 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2011-10-06 11:19:00
Tak
2011-10-18 10:30:00
2011-10-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2011-09-28 12:47:00
×
2011-10-11 10:30:00
2011-10-11 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-09-28 12:43:00
Tak
2011-10-11 10:30:00
2011-10-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/01/iw/11/a2011-09-28
2011-10-18 11:00:00
Tak
zakup i dostawa narz?dzi warsztatowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy