Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu pw/03/iw/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-07-20 14:32:00
×
2011-08-04 10:30:00
2011-08-04 11:00:00
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
2011-07-13 14:24:00
×
2011-08-04 10:30:00
2011-08-04 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2011-06-28 13:38:00
×
2011-08-04 10:30:00
2011-08-04 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-06-24 15:06:00
×
2011-08-04 10:30:00
2011-08-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/03/iw/112011-06-242011-08-04 11:00:00 × ZAKUP PODNO??NIK??W WID?OWYCH I AKUMULATOROWYCH W??ZK??W TRANSPORTOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy