Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu pw/03/iw/11/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-09-22 14:27:00
×
2011-10-04 10:00:00
2011-10-04 11:00:00
odpowiedz nr 2 na pytanie
2011-09-15 12:36:00
×
2011-10-04 10:00:00
2011-10-04 11:00:00
odpowiedzi nr 1 napytania
2011-08-26 12:53:00
×
2011-10-04 10:00:00
2011-10-04 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-08-26 12:51:00
×
2011-10-04 10:00:00
2011-10-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/03/iw/11/a2011-08-262011-10-04 11:00:00 × zakup i dostawa podno??nik??w wid??owychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy