Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu pw/08/iw/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-09-29 13:50:00
×
2011-10-12 10:30:00
2011-10-12 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2011-09-29 13:48:00
Tak
2011-10-12 10:30:00
2011-10-12 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2011-09-20 13:52:00
×
2011-10-06 10:30:00
2011-10-06 11:00:00
specyfikacja istotnych warun??w zam??wienia
2011-09-20 13:49:00
Tak
2011-10-06 10:30:00
2011-10-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/08/iw/112011-09-20
2011-10-12 11:00:00
Tak
remont g????wny ??urawi samochodowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy