Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu pw/23/iw/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-12-22 12:27:00
×
2011-12-28 10:30:00
2011-12-28 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2011-12-16 12:49:00
×
2011-12-28 10:30:00
2011-12-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2011-12-16 12:47:00
×
2011-12-28 10:30:00
2011-12-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1pw/23/iw/112011-12-162011-12-28 11:00:00 × zakup us??ug pralniczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy