Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu u/04/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-01-26 12:31:00
×
2015-02-10 10:30:00
2015-02-10 11:00:00
og??oszenie o zam??wieniu wraz z za???cznikami
2015-01-26 12:29:00
×
2015-02-10 10:30:00
2015-02-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/04/iw/152015-01-262015-02-10 11:00:00 × Zawarcie na lata 2015 – 2018 umowy ramowej, kt??rej przedmiotem jest badanie lotniczych ??rodk??w bojowych na bezpiecze??stwo przechowywania, niezawodno??? dzia??ania i ocen? trwa??o??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy