Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu u/05/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-01-30 11:49:00
Tak
2015-02-05 10:30:00
2015-02-05 11:00:00
Zmiana nr 3 og??oszenia
2015-01-27 14:35:00
×
2015-02-03 10:30:00
2015-02-03 11:00:00
Zmiana Og??oszenia o postepowaniu
2015-01-19 10:49:00
×
2015-02-03 10:30:00
2015-02-03 11:00:00
zmiana og??oszenia o post?powaniu.
2015-01-16 10:38:00
Tak
2015-02-03 10:30:00
2015-02-03 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/05/iw/152015-01-16
2015-02-05 11:00:00
Tak
dostawa pironaboi typu PP-3 i PP-9więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy