Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
15 listopad 2018 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu u/17/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-13 14:18:00
×
2014-05-19 10:30:00
2014-05-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2014-05-05 14:46:00
×
2014-05-19 10:30:00
2014-05-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/17/iw/142014-05-052014-05-19 11:00:00 × dostawa palet lotniczych wraz z siatkami mocujacymiwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy