Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu u/19/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-03-31 09:50:00
×
2016-04-07 10:30:00
2016-04-07 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2016-03-30 12:44:00
Tak
2016-04-07 10:30:00
2016-04-07 11:00:00
zmiana og??oszenia
2016-03-30 12:39:00
Tak
2016-04-07 00:00:00
2016-04-07 11:00:00
2016-03-10 13:03:00
Tak
2016-03-24 10:30:00
2016-03-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/19/iw/162016-03-10
2016-04-07 11:00:00
Tak
dostawa ??rodk??w pirotechnicznych do statk??w powietrznych.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy