Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu u/25/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-26 13:36:00
Tak
2013-08-05 10:30:00
2013-08-05 11:00:00
INFORMACJA O ZMIANIE OG?OSZENIA
2013-07-23 08:29:00
×
2013-07-29 10:30:00
2013-07-29 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w.
2013-07-22 12:58:00
×
2013-07-29 10:30:00
2013-07-29 11:00:00
zmiana og??oszenia o wszcz?ciu post?powania przetargowego
2013-07-10 14:14:00
Tak
2013-07-29 10:30:00
2013-07-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1u/25/iw/132013-07-10
2013-08-05 11:00:00
Tak
zakup i dostawa cz???ci zamiennych do ??mig??owc??w w-3pl oraz mi-24.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy