Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
15 listopad 2018 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu uw/15/iw/11 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2011-09-12 08:39:00
×
2011-09-22 09:30:00
2011-09-22 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1uw/15/iw/112011-09-122011-09-22 10:00:00 × zakup i dostawa cz???ci zamiennych do pzr Newawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy