Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/01/IW/12/A Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2012-02-16 11:06:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2012-02-07 14:49:00
og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/01/IW/12/A2012-01-242012-02-06 11:00:00 × Odbi??r, transport i utylizacja odpad??w pokonsumpcyjnych kategorii III (kod odpadu 20 01 08 - odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji).więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy