Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu P/04/IW/12 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2012-09-13 12:47:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2012-08-08 14:01:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego dotyczy cz???ci nr 1 i 4
2012-07-11 14:36:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 2 i 3

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/04/IW/122012-04-24
2012-06-29 11:00:00
Tak
ZAKUP i DOSTAWA POJAZD??W SILNIKOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy