Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/106/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-03-14 08:35:00
ponowny wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 2
2014-03-11 13:58:00
Uniewa??nienie wyboru najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 2
2014-03-07 08:44:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 1 i 2
2014-02-28 14:06:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty cz???? 3 i 4

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/106/IW/132014-01-142014-02-24 11:00:00 × Us??uga utrzymania czysto??ci i od??nie??ania teren??w zewn?trznych utwardzonych oraz utrzymania teren??w zielonych na terenie kompleks??w wojskowych w miejscowo??ciach Toru??, Inowroc??aw, Ciechocinek, W??oc??awekwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy