Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/14/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-04-05 09:35:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia.
2013-04-05 09:33:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia.
2013-03-19 15:07:00
rozstrzygni?cie post?powania.
2013-03-19 15:04:00
rozstrzygni?cie post?powania.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/14/IW/132013-02-192013-03-11 11:00:00 × ??WIADCZENIE US?UG W ZAKRESIE OCHRONY OS??B I MIENIA REALIZOWANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH JW 1641 PRZEZ SUFOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy