Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/15/IW/16 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2016-06-28 12:58:00
uniewa??nienie cz???? 11
2016-06-21 09:15:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 9 cz???ci zam??wienia poprawiony
2016-06-21 09:09:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 9 cz???ci zam??wienia
2016-06-21 09:09:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 12 cz???ci zam??wienia
2016-06-17 13:06:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 4 cz???ci zam??wienia
2016-06-17 10:42:00
uniewa??nienie post?powania w cz???ci nr 1, 7, 8
2016-06-16 13:24:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 2 cz???ci zam??wienia
2016-06-14 13:36:00
wyb??r oferty najkorzystniejszej w zakresie 3, 5, 6 i 10 cz???ci zam??wienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/15/IW/162016-04-04
2016-06-01 11:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatowego i przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarwoychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy