Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/28/IW/14 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-05-28 10:30:00
powt??rzona czynno??? wyboru najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 1
2014-05-23 13:54:00
powt??rzona czynno??? wyboru najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 2
2014-05-21 14:06:00
powt??rzona czynno??? wyboru najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 1
2014-05-14 12:51:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/28/IW/142014-04-252014-05-07 11:00:00 × Dostawa materia????w elektrycznych i instalacyjnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy