Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/16 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2016-09-12 10:38:00
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-08-29 13:17:00
Unieważnienie postępowania w części nr 30
2016-08-26 12:19:00
Unieważnienie postępowania w części nr 11
2016-08-24 12:29:00
Ponowny wynik w części nr 7, 8, 9, 10
2016-08-23 13:08:00
Ponowny wynik w części nr 11,16
2016-08-19 13:36:00
Ponowny wynik w części nr 30
2016-08-09 14:44:00
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI NR 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36
2016-07-18 14:27:00
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI NR 1,2,3,22,29,34

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/162016-06-202016-07-04 11:00:00 × Dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy