Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu P/38/IW/18 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2018-09-14 13:07:00
Poprawiony wynik w części nr 2
2018-09-13 08:43:00
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2
2018-09-07 07:41:00
Odwołanie decyzji wyboru oferty w części nr 2
2018-08-29 11:34:00
Zawiadomienei o wyniku we wszystkich częściach
2018-08-14 06:58:00
inf str 2
2018-08-13 10:36:00
Informacja z otwarcia ofert str. 1
2018-08-13 10:10:00
Informacja z otwarcia ofert str. 1
2018-08-13 10:10:00
Informacja z otwarcia ofert str. 2

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/38/IW/182018-07-25
2018-08-10 12:00:00
Tak
Dostawa wyposaŻENIA WARSZTATOWEGO ORAZ NARZĘDZI DLA SŁUŻBY INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy