Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/45/IW/15 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2015-10-01 13:50:00
uniewa??nienie post?powania w cz???ci nr 3
2015-09-29 12:12:00
ponowny wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 3
2015-09-24 14:32:00
ponowny wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 3
2015-09-15 14:20:00
ponowne rozstrzygni?cie post?powania przetargowego w cz???ci nr 2
2015-09-14 14:44:00
uniewa??nienie czynno??ci wyboru najkorzystniejszej oferty w cz?sci nr 2
2015-09-14 08:57:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/45/IW/152015-07-272015-08-12 11:00:00 × Dostawa odzie??y roboczej i ochronnejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy