Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu P/46/IW/14 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-07-29 11:08:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty
2014-07-01 09:58:00
Przedmiar rob??t
2014-07-01 09:57:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-07-01 09:56:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/46/IW/142014-07-012014-07-16 11:00:00 × Remont pomieszcze?? oraz wykonanie schod??w zewn?trznych budynku Archiwum Wojskowego w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy