Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek

Ogłoszenia do Przetargu P/57/IW/15 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2015-11-13 08:57:00
Og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2015-10-27 08:57:00
Zawiadomienie o wyniku

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/57/IW/152015-10-05
2015-10-21 12:00:00
Tak
Dostawa wyposa??enia i przyrz?d??w diagnostyczno - pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy