Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/58/IW/16 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2016-12-30 13:21:00
informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1 i 2
2016-12-20 11:32:00
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2
2016-12-19 12:48:00
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4
2016-12-12 11:46:00
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3
2016-12-02 13:46:00
informacja z otwarcia ofert

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/58/IW/162016-10-12
2016-12-02 11:00:00
Tak
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach kubaturowych na terenenie kompleksów wosjkowych w miejscowościach : toruń, Inowrocław, Ciechocinek, włocławekwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy