Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/66/IW/14 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2015-01-05 12:48:00
Og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2014-12-19 08:07:00
Zawiadomienie o wyniku

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/66/IW/142014-11-032014-12-12 11:00:00 × Dostawa mi?sa czerwonego, t??uszczy zwierz?cych oraz w?dlin z mi?sa czerwonegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy