Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu P/77/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-11-15 13:08:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-10-08 13:11:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 1 i uniewa??nienie post?powania w cz???ci nr 2

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/77/IW/132013-09-192013-09-30 11:00:00 × zakup i dostawa instrument??w muzycznych i akcesori??w do instrument??w muzycznychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy