Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek

Ogłoszenia do Przetargu P/95/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-12-20 14:24:00
informacja o uchyleniu sie wykonawcy od podpisania umowy i wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-12-10 14:03:00
informacja o uniewaznieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz???ci nr 4 oraz informacja o ponownym rozstrzygni?ciu w zakresie cz???ci nr 4
2013-12-09 06:50:00
rozstrzygni?cie post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/95/IW/132013-10-162013-11-26 12:00:00 × ZAKUP I DOSTAWA DROBIU, W?DLIN DROBIOWYCH, MI?SA CZERWONEGO, W?DLIN Z MI?SA CZERWONEGO, T?USZCZ??W ZWIERZ?CYCH ORAZ RYBwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy