Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek

Ogłoszenia do Przetargu P/96/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-11-20 13:17:00
Informacja o uniewa??nieniu post?powania w cz???ci VII
2013-11-08 09:40:00
Informacja o powt??rzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty w cz???ciach III i VIII
2013-11-05 10:11:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz???ci I, V, VIII, IX, X, XI, XIII
2013-10-29 08:53:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz???ci II, III, IV, VII, XII

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/96/IW/132013-10-112013-10-22 11:00:00 × Dostawa akumulator??w, sprz?tu informatycznego oraz sprz?tu topograficznegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy