Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek

Ogłoszenia do Przetargu U/18/IW/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-04-19 09:29:00
Zawiadomienie o wyniku
2013-04-19 09:29:00
Protok???? z post?powania

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/18/IW/132013-02-152013-03-18 11:00:00 × Wykonanie przegl?d??w technicznych na poziomie F6 podwozia i wie??y czo??g??w LEOPARD 2A4 wraz z przywr??ceniem ich do pe??nej sprawno??ci technicznej w latach 2013-2014więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy