Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek

Ogłoszenia do Przetargu U/30/IW/12 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-02-06 09:56:00
Protok???? post?powania
2013-02-06 08:24:00
Og??oszenie o rozstrzygni?ciu post?powania

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1U/30/IW/122012-11-06
2013-01-03 11:00:00
Tak
Wykonanie przegl?d??w technicznych f6 podwozia, wie??y i uzbrojenia czo??gu leopard 2a4 wraz z przywr??ceniem do pe??nej sprawno??ci technicznej w 2013 r.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy