Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu p/09/iw/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-10-21 10:04:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-09-09 10:46:00
informacja o uniewa??nieniu cz???ci 1
2013-09-06 14:46:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty w cz???ci nr 2 i 3

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/09/iw/132013-08-14
2013-08-30 11:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy