Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu p/114/iw/13 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-01-03 11:53:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/114/iw/132013-12-192014-01-02 11:00:00 × us??uga serwisu i konserwacji kot??owni i w?z????w cieplnych w kompleksach wojskowych w inowroc??awiu, latkowie, s??aw?cinku i wi?c??awicachwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy