Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela

Ogłoszenia do Przetargu p/27/iw/13/b Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2013-06-07 10:20:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2013-06-03 14:43:00
informacja o rozstrzygni?ciu post?powania przetargowego

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/27/iw/13/b2013-05-202013-05-31 11:00:00 × zakup i dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego oraz t??uszcz??w zwierz?cychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy