Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek

Ogłoszenia do Przetargu p/39/iw/14 Wystawione PO Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano :
Temat ogłoszenia :
Treść Ogłoszenia
2014-08-01 10:02:00
og??oszenie o udzieleniu zam??wienia
2014-07-16 14:05:00
wynik post?powania
2014-06-18 14:10:00
uniewa??nienie wyboru najkorzystniejszej oferty
2014-06-17 12:56:00
wyb??r najkorzystniejszej oferty

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/39/iw/142014-05-282014-06-09 11:00:00 × Dostawa tuszy, toner??w do faks??w, drukarek atramentowych i laserowych oraz toner??w do kserokopiarek i urz?dze?? wielofunkcyjnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy